Här kan du följa vår vardag i skolan samtidigt som vi utvecklar vår digitala kompetens! HÄR ÄR VÅR BLOGG!

 

VAD ÄR DIGITAL KOMPETENS PÅ SÖDERPARKSKOLAN?

Regeringen har (9mars-2017) beslutat om förtydliganden och förstärkningar i bland annat läroplaner, kursplaner och ämnesplaner. Syftet är att tydliggöra skolans uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens. Alla elever ska uppnå ”adekvat digital kompetens”.

Utifrån Digitaliseringskommisionens och även EU:s definition av begreppet digital kompetens i ”Nyckelkompetenser för ett livslångt lärande”(2006) , så har vi valt att definiera begreppet utifrån tre rubriker:

  • Hantera – kunna använda digitala verktyg och tjänster, se möjligheter i att använda tekniken i arbete, studier och på fritiden, kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt, kunskaper om programmering
  • Konsumera – kunna söka information, källkritisk förmåga, kunna kommunicera och interagera, kunna göra etiska ställningstaganden
  • Producera – kunna göra etiska ställningstaganden, kunskaper kring upphovsrätt, kunna skapa information genom olika kanaler, kommunicera och interagera

I arbetet med vår blogg: Söderparkstvåorna, får eleverna möjlighet att utveckla alla delar och utvecklar därmed sin digitala kompetens!