imageTema: Vänskap
Ämnen: SO, svenska

Centralt innehåll – Lgr 11

SO
• Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan och i sportsammanhang.

Svenska
Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
• Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
• Skillnader mellan tal­ och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.

Kunskapskrav:
Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kom­ mentarer och framföra egna åsikter. När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.

Så här kommer vi att arbeta:
Vi kommer att arbeta med samarbetsövningar och gruppstärkande övningar.
Vi kommer att samarbeta i smågrupper och göra egna små dockteatrar med våra trädockor som vi tillverkat, med vänskap som tema.
Dockteatrarna kommer att filmas och publiceras på vår blogg.