Söderparkstreorna

Välkomna in i vårt digitala klassrum!

Arbetsområde: Division

Vad ska du lära dig?

  • Sambandet mellan multiplikation och division.
  • Att skriva och läsa divison.
  • Att förstå skillnaden mellan delningsdivision innehållsdivision.
  • Att rita och berätta en räknehändelse i division.
  • Begrepp: division, täljare, nämnare, kvot, dividera, divisionstecken

 

Skrivet av Anna😊

« »

© 2018 Söderparkstreorna. Tema av Anders Norén.