Bild från Pixabay CC BY-SA

Vad kommer du att lära dig?

  • Du kommer att lära dig om olika sätt att söka kunskap
  • Du kommer att lära dig fem källkritiska frågor som man kan ställa för att ta reda på om en källa är pålitlig: VAD? VEM? VARFÖR? HUR? NÄR?
  • Du kommer att lära dig några grundläggande begrepp inom källkritiken: skriftlig källa, muntlig källa, förstahands källa, andrahands källa, trovärdig källa, upphovsman, avsändare, målgrupp, fakta, åsikter, reklam
  • Du kommer att få lära dig att själv skapa källor