Centralt innehåll Lgr11

Vatten

 • Vattnets olika former: fast, flytande och gas.
 • Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.

Luft

 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.

Olika material

 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien.
 • Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer.
Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Det här ska du kunna:

 • du ska kunna vattnets olika former: fast, flytande, gas
 • övergångarna mellan de olika formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning
 • vattnets kretslopp
 • luftens grundläggande egenskaper: luft tar plats, kall och varm luft
 • kunna sortera material utifrån egenskaperna: utseende, magnetism, ledningsförmåga, och om det flyter eller sjunker i vatten
 • hur olika material kan källsorteras för att kunna återanvändas eller återvinna

Skrivet av Anna😀