Söderparkstreorna

Välkomna in i vårt digitala klassrum!

Bokcirkel

Bokcirkel

Ur centralt innehåll Lgr 11:

Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3

Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.

Inför vårt kommande författarbesök ska vi ha en bokcirkel i klassen.
Det blir med sex böcker som Thomas Halling har skrivit.

Böckerna tar upp ämne som:

Olle är kär, hur frågar man chans
Olle har glömt matsäck på utfärden
Olle vill inte äta maten i matsalen
Olles bästis leker med någon annan
Amir blir retad på rasten
Alla kan cykla utom Olle

Så här kommer vi att arbeta:

En gruppledare läser boken högt för sina kamrater.
Det går bra att ta hem boken och öva om man vill.
Gruppen diskuterar sedan boken och skriver en gemensam bokrecension på Piccollage som läggs på bloggen.
Längst bak i boken finns besvarade frågor till Thomas.
Vi läser och diskuterar författarens svar.
Gruppen skriver ner vad de vet om författaren med hjälp av svaren och redovisar muntligt för klasskamraterna.
Det här får du lära dig:

Författarens namn
Någon bok han skrivit
Lite fakta om författaren
Lässtrategier för att tolka och förstå texterna (läsande klass)
Skriva en bokrecension

« »

© 2018 Söderparkstreorna. Tema av Anders Norén.