Ämnen: Matematikimage

Centralt innehåll i årskurs 1-3 – Lgr 11

Taluppfattning och tals användning:
• Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning.
• Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
• De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal vid huvudräkning
• Rimlighetsbedömning vid enkla beräkningar och uppskattningar.
Algebra:
Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
Samband och förändringar:
• Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.

Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3
– grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang.
– grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal
– använda och ge exempel på enkla proportionella samband (dubbelt, hälften)
– välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat
– använda huvud­räkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0–20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde
– använda skriftliga räkne­metoder vid addition och subtraktion med tillfredsställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0–200
– kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.

Det här kommer du att lära dig:
Begrepp: siffror, tal, ordningstal, likhetstecken, plustecken, minustecken, udda, jämnt, dubbelt, hälften, addition, addera, subtraktion, subtrahera,kommutativa lagen, term, summa, differens, uppställning, minnessiffra, multiplikation, faktor, produkt, multiplicera, räknesätt, multiplikationstecken, division, täljande, nämnare, kvot,
Metod: huvudräkningsstrategier, skriftliga räknemetoder (algoritmer)
Resonemang och kommunikation: muntligt resonera kring huvudräkningsstrategier och förklara hur du tänker

Så här kommer vi att arbeta:
Du kommer att arbeta i och skapa en digital matteordbok i Book creator.
Du kommer att arbeta med Qnoddarna på Ipaden.
Du kommer att arbeta med huvudräkningsträning på NOMP.
Du kommer att arbeta praktiskt i olika gemensamma övningar.
Du kommer att arbeta i mattehäfte där du samtidigt tränar på att forma och skriva siffrorna.