Faktatexter

Ett av målen för årskurs 3 är att kunna läsa en faktatext anpassad för åldern samt att skriva en faktatext med hjälp av stödord.
Detta är också en av de kunskaper som testas i nationella proven i årskurs 3 till våren.
Under några veckor framöver ska vi träna på detta.

Vi har börjat med att jag läser en text för eleverna.
Jag förklarar hur jag resonerar när jag plockar ut stödord som skrivs på tavlan.
Sen berättar jag texten med hjälp av stödorden.
Eleverna fotograferar av stödorden och berättar texten för varandra i smågrupper med hjälp av stödorden. Detta har vi tränat vid ett par tillfällen redan.
Nästa steg blir att tillsammans skriva en text med hjälp av stödorden, alla i gruppen hjälps åt och vi övar flera gånger.
Nu är det äntligen dags att prova på egen hand.
Texten blir uppläst av mig och eventuella ord och begrepp förklaras.
Sedan får eleverna läsa texten själv.
Slutligen skriver eleverna en faktatext med hjälp av givna stödord.

Viveka