Söderparkstreorna

Välkomna in i vårt digitala klassrum!

Författarskola

Nu fortsätter vi vår författarskola där vi tränar att skriva berättande text. Barnens första alster är skickade på tryckning och vi ser fram emot att få var sin bok så vi kan läsa alla fina berättelser.

Ur Lgr 11: Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator. I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

Skrivet av Viveka

« »

© 2018 Söderparkstreorna. Tema av Anders Norén.