Söderparkstreorna

Välkomna in i vårt digitala klassrum!

Läskort

Nu har vi gått igenom alla bokstäver, så nu gäller det att träna så man inte behöver tänka på hur de ska skrivas. Med läskort tränas många saker på samma gång.

Först läser man en text och markerar med överstrykningspenna okända ord, svårlästa eller svårstavade ord.  Sedan läser man texten igen när de överstrukna orden fått sin förklaring.

Nu är det dags att svara på frågorna. Svaren skrivs för hand och meningarna ska vara fullständiga och mestadels rättstavade. Det gäller att komma ihåg stor bokstav och punkt och placera alla bokstäver på rätt linjer.

Ett läskort tränar alltså läsning, läsförståelse, ordkunskap, handstil, meningsbyggnad och stavning.

Det är roligt att se så fort de lärt sig skriva fint för hand.

« »

© 2018 Söderparkstreorna. Tema av Anders Norén.