Musikens byggstenar
Vi har från och till under en tid arbetat med musikens byggstenar på våra musiklektioner. Vi har arbetat praktiskt med begrepp som puls, takt, rytm, tempo, timing och kanon. Vi har tränat dessa begrepp på olika sätt bland annat genom att lära oss olika klappramsor.

Body percussion
Body percussion kallas det när man använder kroppen som slagverksinstrument. Det är bra att hålla på med eftersom man övar sin förmåga till timing och koordination vilket i sin tur är bra erfarenheter vid andra tillfällen t ex när man ska spela ett instrument men också i många andra sammanhang.

Här kan ni lyssna på en klappkanon som vi spelade in på musiklektionen. Eftersom det är en kanon kommer inte de två grupperna in samtidigt utan med 2-takters mellanrum. I denna kanon tränar vi också taktkänsla och det är takterna som eleverna räknar högt i videon.
När man blir jätteduktig kan man börja på vart fjärde pulsslag (efter 1 takt), eller kanske oftare?