Hej!

Vi är en klass på 28 elever i årskurs 2 på Söderparkskolan i Löddeköpinge som hälsar dig välkommen in i vårt digitala klassrum.

När vi började i årskurs 1 fick vi, genom kommunens digitala satsning, tillgång till varsin ipad. Våra lärare Anna och Viveka som tyckte att det var lika spännande som vi, började fundera på hur vi skulle kunna koppla användandet av våra ipads till ett målfokuserat skolarbete på ett framgångsrikt sätt!

Under hösten i åk 1(2015) lärde vi oss att använda ett antal appar för textbearbetning och bild- och filmskapande som vi använde skolarbetet. När vårterminen 2016 drog i gång så började våra lärare publicera en del av våra arbeten här på vår nyskapade webbplats: Söderparksettorna. Plötsligt var det inte bara vi i klassrummet som kunde ta del av vårt arbete, utan hela världen!

Under våren i åk 1 fick vi lära oss om webbpublicering och började själva göra inlägg under rubriken: Vårt skolarbete. Våra lärare började länka sin veckoinformation till våra inlägg för att göra en tydlig koppling till målen i läroplanen och de arbetsuppgifter som vi arbetar med i skolan, vilket är ett av våra syften med vår webbplats.

Nu går vi i årskurs 2, och vår blogg har bytt namn från Söderparksettorna till Söderparkstvåorna! Under läsåret kommer vi att fortsätta att utveckla vårt arbete med bloggen för att bli ”digitalt kompetenta”! I detta ingår bl.a diskussioner och arbete kring hur vi använder internet på ett sjysst sätt! Vi vill vara kompisar även på nätet!

Vår plats på nätet innebär ju också ett stort ansvar. Vi arbetar med att lära oss om vad upphovsrätt innebär och om källkritik. De allra flesta foto och filmer som finns på vår webbplats är våra egna. Våra föräldrar har godkänt publicering av de bilder och filmer som finns där. Bilder och källor som inte är våra egna är under licensen: creative commons.

I vår läroplan står att vi i skolan ska lära oss att använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande (Lgr11). Vår webbplats bidrar till att vi utvecklar dessa kunskaper. Vi får lära oss, bland annat:

  • att hantera olika appar för olika syften till exempel för enkla former för textbearbetning, filmskapande och presentationer
  • informationssökning i böcker, tidsskrifter och på webbsidor för barn (Lgr11)
  • källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet (Lgr11)
  • fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram (Lgr11)

Med vår webbplats vill vi flytta fokus från att endast vara konsumenter av allt som erbjuds på webben till att själva bli producenter. För att detta mål ska uppnås, så måste vi lära oss att hantera digital teknik.

Vi vill också att vår webbplats ska öka delaktighet och insyn i skolans verksamhet.

Vi hoppas att vi vinner Webbstjärnans fina pris eftersom vi tycker att vår klassblogg är ett ypperligt exempel på hur man kan arbeta tillsammans i en klass för att uppnå ”adekvat” digital kompetens.

Vi är ute på en spännande resa tillsammans! Kanske vinner vi Webbstjärnans fina pris eftersom ni, som följer oss, är lika nyfikna som vi på vart det kommer att bära! Häng med!