Vi har börjat med ordkunskap. Först fick vi en övning som heter Smolles paket. Vi lärde oss några nya ord det var butik, bud, krök, dämpa, mumla och bräcklig. Butik betyder en liten affär. Bud betyder att nån lämnar paket eller någåt anat. Krök betyder kurva. Dämpa betyder att man saktar ner farten. Bräckligt är någåt som är ömtåligt. Mumla betyder att man pratar tyst.

Av Leooch Melvin😝😭🤓😎