Geometri

Ämnen: Matematikimage

Centralt innehåll i årskurs 1-3 – Lgr 11

Matematik
– Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhör­ningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
– Konstruktion av geometriska objekt.
– Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
– Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
– Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3

Matematik:
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
Dessutom kan eleven använ­da grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geome­triska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt. Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskatt­ningar av längder, (massor, volymer och tider) och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.

Det här kommer du att lära dig:
Begrepp: centimeter, hörn, sida, vinkel, fyrhörning, triangel, cirkel, punkt, linje, sträcka, symmetri
Metod: uppskatta och mäta längd med linjal med en centimeters noggrannhet, mäta med äldre måttenheter (fot, spann),

Så här kommer vi att arbeta:
Du kommer att arbeta i och skapa en digital bok i Book creator.
Du kommer att göra praktiska övningar där du får träna på att mäta med vanliga nutida och äldre måttenheter.
De praktiska mätövningarna dokumenterar du i din digitala bok.
Du kommer att få göra en symmetrisk fjäril.
Du kommer att få problemlösningsuppgifter att lösa i Minecraft.