image

Carl von Linné

Tema: I Carl von Linnés fotspår
Ämnen: NO, svenska, bild

Centralt innehåll i årskurs 1-3 – Lgr 11

NO
Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
Svenska
Handstil och att skriva på dator
Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Bild
Teckning, måleri, modellering och konstruktion

Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3
NO:
– I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
– Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

Svenska:
Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
Eleven kan använda stor bokstav, punkt och frågetecken smarta stava ord som eleven ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
Elevens faktatexter innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.

Så här kommer vi att arbeta:
Vi kommer att arbeta i smågrupper (4-5 barn/grupp). Varje grupp har ansvar för en djurgrupp: fåglar, fiskar, däggdjur, insekter, spindlar, kräldjur eller maskar. Gruppen ska tillsammans läsa olika faktatexter och sedan göra ett collage i appen Piccolage. Collaget ska innehålla en faktaruta med typiska drag hos den aktuella djurgruppen och en kort faktatext om ett djur som gruppen kommit överens om.
Gruppen kommer också skapa ett djur tillsammans i olika material.