imageTema: Nu är våren kommen!
Ämnen: Matematik, NO, svenska, bild, musik

Centralt innehåll i årskurs 1-3 – Lgr 11

NO
– Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
– Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Matematik
– Del av helhet och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
-Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
Svenska
– Handstil och att skriva på dator
-Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Bild
– Teckning, måleri, modellering och konstruktion

Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3
NO:
– I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
– Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

Matematik:
– Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
– Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
Svenska:
– Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
– Eleven kan använda stor bokstav, punkt och frågetecken smarta stava ord som eleven ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
– Elevens faktatexter innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.

Så här kommer vi att arbeta:
Vi kommer lära oss namnet på några vanligt förekommande vårblommor, såsom vintergäck, snödroppe, krokus, pärlhyacint, tussilago, vitsippa, blåsippa, scilla.
Vi kommer att lära oss om fjärilens livscykel från ägg till färdig fjäril.
Vi kommer också lära oss namnet på några vanligt förekommande fjärilar, såsom nässelfjäril, påfågelöga, citronfjäril, blåvinge.
Vi kommer följa en fjärils utveckling från larvstadie till färdig fjäril. Vi kommer att dokumentera utvecklingen med film, foto och text.
Vi kommer arbeta med begreppet symmetri då vi gör egna fjärilar.