Det är viktigt att lära sig att se skillnaden mellan information, fakta och reklam. Denna veckan arbetade vi med reklam.

Vi tittade på några olika reklamfilmer tillsammans. Efter varje film diskuterade vi frågor som:

Vem är målgruppen? Varför tror ni det? Vilken produkt vill man göra reklam för? Känner ni igen personen som är med i filmen? Vilken känsla vill man skapa i filmen? Tycker ni att reklamen var bra? Varför?

Barnen fick sedan i grupper dra en lapp med en målgrupp och en lapp med en produkt. Uppgiften var sedan att göra reklam. Först en skiss och sedan på piccollage. Hur ska reklamen se ut för att nå rätt målgrupp?

Skrivet av Anna