Söderparkstreorna

Välkomna in i vårt digitala klassrum!

Träna på att välja räknesätt 🎲 💴

Just nu tränar vi mycket på att välja räknesätt när vi löser textuppgifter på matten. När det är lite enklare uppgifter kan det vara så att man kommer på svaret direkt utan att egentligen veta vilket räknesätt man använt. När uppgifterna blir svårare, så behöver man ha utvecklat en säkerhet och en förståelse för när man använder de fyra olika räknesätten.

Denna veckan har barnen suttit i lärpar, två och två, och löst textuppgifter. De har arbetat efter en viss arbetsgång där man turas om att läsa uppgiften och att föreslå val av räknesätt. Man ska kunna resonera kring val av räknesätt. När val av räknesätt är gjort, så ska lösningen skrivas in i räknehäftet. Detta arbetssätt ger väldigt givande diskussioner och paret stöttar varandra.

Skrivet av Anna.

« »

© 2018 Söderparkstreorna. Tema av Anders Norén.