På musiken fick vi träna på hla pols

vi fick träna masor masor och masor av gånger

Det var roligt.

/Ingrid och Albin