Söderparkstreorna

Välkomna in i vårt digitala klassrum!

Våra rymdraketer

Det här ämnet handlar om geometri och rymden vi anvende våra tredimensionellaobjekt cylinder, rät block, klot, kub, pyramid och kon. Först så började vi tänka i två minuter sen så fick vi bygga vår rymdraket. Vi började med att man fick välja om det skulle va en cylinder eller rät block altså själva grunden. Sen fick vi välja om vi skulle ha pyramid eller kon på toppen. Sen fick vi jöra eld till rymdraketerna sen fick vi pynta rymdraketen.

Av: Malte och Måns.🚀 🔴

« »

© 2018 Söderparkstreorna. Tema av Anders Norén.