Vi har jobbat med vitsipporna, vi läste en text och skrev en faktatext om den på ipadsen. Det fanns tre frågor som man skulle svara på, man svarade på iPaden. Först så fick vi söka på Google på vitsippor och kolla på bilder. Vissa familjer av vitsippor kan va så stor som en hel sjö.

Skrivet av:Vera och Malte